วัยรุ่นชาวชิคาโกพร้อมใจกันทาสีจิตรกรรมฝาผนังเพื่อต่อต้านความรุนแรงในลอว์นเดล หนึ่งวันต่อมาเขาก็ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์กราดยิง

วัยรุ่นชาวชิคาโกพร้อมใจกันทาสีจิตรกรรมฝาผนังเพื่อต่อต้านความรุนแรงในลอว์นเดล หนึ่งวันต่อมาเขาก็ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์กราดยิง

โครงการ READI Chicago พยายามทำให้ผู้อยู่อาศัยใน Lawndale ที่มีความเสี่ยงสูงพ้นจากอันตรายด้วยการบำบัดและการฝึกงาน แต่ภัยคุกคามจากความรุนแรงยังคงมีขนาดใหญ่ในชีวิตของผู้เข้าร่วม